தயாரிப்பு வீடியோ

ஆடை பரிசு பெட்டிகள்

ரெட் ஒயின் டோட் பேக் உணர்ந்தேன்

மடித்த துண்டுப்பிரசுரம் அச்சிடுதல்

தனிப்பயன் CMYK பார்டோன் ஒப்பனை பேக்கேஜிங் பெட்டிகள்

தட்டையான ஹாட் ஸ்டாம்பிங் பேட்டர்ன் ஆடம்பர மடிக்கப்பட்ட அழகுசாதனப் பெட்டிகள் அச்சிடப்பட்ட பேக்கேஜிங் பெட்டிகள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன

தனிப்பயன் வடிவமைப்பு ஆடம்பர நகை சேமிப்பு பெட்டிகள்

மடிந்த பிரிண்டிங் ஒயின் பேக்கேஜிங் பெட்டிகள்

உயர்நிலை காகித அட்டை ஆடம்பர பரிசு பெட்டிகள்

மது பேக்கேஜிங் பெட்டிகள்